Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnia socjalna to wyjątkowy podmiot gospodarczy. Łączy w sobie cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej. Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od przeciętnego podmiotu gospodarczego jest nadrzędność celów społecznych nad maksymalizacją zysków. Głównym celem spółdzielni jest zapewnienie pracy swoim członkom. Spółdzielnie socjalne istnieją, aby umożliwić osobom zagrożonym bezrobociem alternatywną formę podjęcia pracy. Praca w spółdzielni daje im nie tylko możliwość podjęcia zatrudnienia, lecz jest również szansą na zdobycie doświadczenia, pewności siebie, podniesienia kwalifikacji, samorealizacji oraz rozwoju zawodowego, społecznego i osobistego.

 

Korzystając jako zleceniodawca z potencjału pracowników i pracowniczek spółdzielni socjalnej, nie tylko zapewniasz swojemu przedsiębiorstwu/gospodarstwu domowemu wysoką jakość usług, ale również przyczyniasz się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Tym samym masz pewność, żewydane przez Ciebie środki zostaną przeznaczone na ważne społecznie cele - walkę z wykluczeniem społecznym, realizację idei społeczeństwa równych szans, polepszenie dostępu do edukacji i innych narzędzi aktywizacji zawodowej. Pamiętaj, że swoimi pieniędzmi możesz zmieniać świat!