O nas

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „A-Z” w Gołuchowie  powstała w 2011 roku.
Tworzą ją dwa podmioty prawne: Gmina Gołuchów oraz Stowarzyszenie „Mieszkańcom Gminy Gołuchów”.

Głównym motywem założenia spółdzielni socjalnej było stworzenie stabilności zatrudnienia dla osób bezrobotnych, marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rozwijamy sektor ekonomii społecznej na terenie Gminy Gołuchów, co wpisuje się w nowy model polityki społecznej państwa do rozwiązywania ważnych problemów społecznych na gruncie środowiska lokalnego. To właśnie środowisko lokalne oraz liderzy lokalni są najlepiej zorientowani na potrzeby miejscowego rynku pracy oraz możliwości wspomagania zatrudnienia osób wyalienowanych społecznie. Spółdzielnia socjalna będzie wspomagała proces aktywizacji i integracji osób zatrudnionych jak również lokalnego środowiska.

Głównym celem naszej spółdzielni jest pełne zadowolenie klientów i satysfakcja z wykonywanych usług.